Matematik

Matematik har alltid varit ett favoritämne för mig. Jag tyckte alltid att det var kul i skolan och jag tror att den stora charmen med matte är att allt är logiskt och man kan resonera sig fram till en lösning även om man inte fått lära sig hur man löser just den typen av uppgift.

När jag diskuterat matematik mer personer som haft svårt för det i skolan så tycker jag att det framkommer att de har försökt lära sig kunskapen utantill utan att förstå varför de gör som det gör när de löser ett tal. De lär sig steg för steg hur man ska göra för att komma fram till en lösning på ett givet problem. Men så fort man ändra det mista lilla i problemet så klarar de inte längre av att lösa det eftersom mattuppgiften inte längre passar in i deras mall för hur man löser dessa uppgifter.

Har man istället fått en förståelse för varför man gör som man gör i varje steg inom matematiken så är det inga problem att korrigera för eventuella variationer i de uppgifter som man får att lösa på lektionerna.

Ofta har jag hört elever klaga på att läraren har gett dem frågor på proven i matte som inte är samma typ av frågor som de tränat på i boken och på lektionerna. Orsaken till att de inte klarar av dessa uppgifter är som sagt tidigare att de har lärt sig utantill hur man löser givna problem i matematik och inte förstår varför de gör som de gör. När läraren sedan ändrar det minsta lilla så klarar inte dessa elever att själva komma fram till rätt lösning trots att de borde ha dessa kunskaper efter att ha läst kursen.

Som sagt, jag har alltid älskat matematik just för att det handlar mer om förståelse än om att lära sig saker utantill. Vet du inte hur du löser en uppgift kan du resonera dig fram till den ändå om du har tillräckliga förkunskaper. Här skiljer sig matematik från många andra ämnen inom skolan.

Dock kan det vara en fördel att lära sig en del saker utantill inom matematik som till exempel multiplikationstabellen. Ju mer av den du kan utantill desto snabbare kan du lösa mattetal i huvudet. Men även här är det inte ett måste att kunna den för att lösa ett tal. Vet du inte vad 4 gånger 8 är så kan du ändå räkna ut det som 8 + 8 + 8 + 8 om du har förståelsen för av multiplikation egentligen är för något. Men som sagt det går ju fortare att räkna ut om det kan utantill att det blir 32. Vill du träna på multiplikationstabellen så kan jag rekommendera www.flashutvecklaren.se där du kan träna multiplikation. Går du fortfarande i skolan så kan jag bara ge dig ett råd. Satsa på att förstå det du lär dig i matten. Du kommer ha stor nytta av det och allt du läser inom detta ämne kommer vara mycket enklare att ta till dig om du har förståelse för vad det är du gör och inte bara lär dig utantill hur du ska göra. Ska du lära dig något utantill så är det tidsbesparande kunskaper som multiplikationstabellen och liknande genvägar inom matematiken.